X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Organy Izby

Rada Okręgowa

 • Wadas Tadeusz - Przewodniczący, pielęgniarz, Kraków,
 • Polonek Anna – Wiceprzewodnicząca, pielęgniarka, Kraków,
 • Malinowska-Lipień Iwona – Wiceprzewodnicząca, pielęgniarka, Kraków,
 • Słupska Barbara – Wiceprzewodnicząca, położna, Kraków,
 • Łukasik Stanisław – Sekretarz, pielęgniarz, Kraków,
 • Kucab Marek – Skarbnik, pielęgniarz, Kraków,
 • Adamek Danuta – pielęgniarka, Miechów,
 • Borowiecka Anita – pielęgniarka, Kraków,
 • Bzdyra Grzegorz – pielęgniarz, Kraków,
 • Dudek Barbara – pielęgniarka, Kraków,
 • Grudnik Barbara – pielęgniarka, Kraków,
 • Kaczmarczyk Agata – pielęgniarka, Kraków,
 • Kalemba Urszula – pielęgniarka, Sucha Beskidzka,
 • Kaleta Maria – położna, Kraków,
 • Kolber-Sala Halina – pielęgniarka, Oświęcim,
 • Kostrz Ewa – pielęgniarka, Kraków,
 • Kowalczyk Eliza – pielęgniarka, Kraków,
 • Krzystek-Purol Małgorzata – pielęgniarka, Kraków,
 • Kurbiel Agnieszka – pielęgniarka, Kraków,
 • Luberda Józef – pielęgniarz, Nowy Targ,
 • Łęgosz Janina – pielęgniarka, Kraków,
 • Marzec Beata – położna, Kraków,
 • Orzechowski Roman – pielęgniarz, Myślenice,
 • Ozga Edyta – pielęgniarka, Kraków,
 • Pęgiel Marzena – pielęgniarka, Kraków,
 • Rudek Joanna – pielęgniarka, Kraków,
 • Skrzypoń Lucyna – pielęgniarka, Sucha Beskidzka,
 • Wojtan Stanisław – pielęgniarz, Kraków,
 • Woźniak-Pachota Bożena – pielęgniarka, Kraków.

Prezydium Rady Okręgowej

 • Wadas Tadeusz - Przewodniczący, pielęgniarz, Kraków,
 • Polonek Anna – Wiceprzewodnicząca, pielęgniarka, Kraków,
 • Malinowska-Lipień Iwona – Wiceprzewodnicząca, pielęgniarka, Kraków,
 • Słupska Barbara – Wiceprzewodnicząca, położna, Kraków,
 • Łukasik Stanisław – Sekretarz, pielęgniarz, Kraków,
 • Kucab Marek – Skarbnik, pielęgniarz, Kraków,
 • Adamek Danuta – pielęgniarka, Miechów,
 • Dudek Barbara – pielęgniarka, Kraków,
 • Kalemba Urszula – pielęgniarka, Sucha Beskidzka,
 • Kaleta Maria – położna, Kraków,
 • Skrzypoń Lucyna – pielęgniarka, Sucha Beskidzka,

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Zapała Józefa - pielęgniarka, Kraków.


Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:

 • Kowalska Janina – pielęgniarka, Kraków,
 • Maj Wiesława – pielęgniarka, Sucha Beskidzka,
 • Mikołajczyk Aldona – pielęgniarka, Miechów,
 • Słowińska Wioletta – pielęgniarka, Kraków,
 • Suska Wioletta – położna, Chrzanów,
 • Zys Barbara – pielęgniarka, Miechów.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Hec Izabela – pielęgniarka, Kraków.

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIPiP

 • Galska Renata – Kraków
 • Jakubczyk Dorota – Kraków
 • Marasek Izabela – Kraków,
 • Nocuń Agata – Miechów,
 • Ostafin Stanisław – Kraków.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • Fryc Violetta – pielęgniarka, Oświęcim

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • Dutkiewicz Anna – pielęgniarka, Kraków,
 • Kaczmarczyk Agata – pielęgniarka, Kraków,
 • Korbel-Pawlas Monika – pielęgniarka, Zakopane,
 • Madej-Grzeszczuk Barbara – pielęgniarka, Kraków,
 • Młynarczyk Janina – pielęgniarka, Limanowa,
 • Padlikowska Janina – pielęgniarka, Myślenice,
 • Serafin Halina – położna, Nowy Targ
 • Stasiowska Marta – pielęgniarka, Zakopane,
 • Wawrzynek Agata – położna, Kraków
 • Zając Marta – położna, Kraków.

 

Komisje problemowe Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
- Malinowska - Lipień Iwona – Przewodnicząca
Członkowie:
- Adamek Danuta,
- Kaczmarczyk Agata,
- Kalemba Urszula,
- Kaleta Maria,
- Kostrz Ewa,
- Kowalczyk Eliza,
- Krzystek- Purol Małgorzata,
- Kucab Marek,
- Łęgosz Janina,
- Łukasik Stanisław,
- Ozga Edyta,
- Pęgiel Marzena,
- Polonek Anna,
- Rudek Joanna,
- Skrzypoń Lucyna,
- Słupska Barbara,
- Wadas Tadeusz,
- Wojtan Stanisław,
- Woźniak- Pachota Bożena.
 

Komisja ds. Położnych
Marzec Beata - Przewodnicząca
Członkowie:
- Hajnos Elżbieta,
- Kaleta Maria,
- Luberda Józef,
- Słupska Barbara.
 

Komisja ds. etyki zawodowej pielęgniarek i położnych
Luberda Józef - Przewodniczący
Członkowie:
- Dudek Barbara,
- Kurbiel Agnieszka.
 

Komisja Prawa i Legislacji
Kaczmarczyk Agata - Przewodnicząca
Członkowie:
- Borowiecka Anita,
- Bzdyra Grzegorz,
- Kurbiel Agnieszka,
- Łukasik Stanisław.
 

Komisja ds. kontraktowania świadczeń z NFZ
Piekarz Jadwiga - Przewodnicząca
Członkowie:
- Hajnos Elżbieta,
- Marzec Beata,
- Miszczyk Krystyna,
- Pęchalska Krystyna,
- Skołuba Maria,
- Stanek Ewa,
- Wadas Tadeusz,
- Zyznawska Bogumiła.

 


Komisja ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym
Dudek Barbara - Przewodnicząca
Członkowie:
- Adamek Danuta,
- Kaczmarczyk Agata,
- Kaleta Maria,
- Kalemba Urszula,
- Kolber- Sala Halina,
- Kostrz Ewa,
- Kowalczyk Eliza,
- Luberda Jozef,
- Łęgosz Janina,
- Łukasik Stanisław,
- Ozga Edyta,
- Pęgiel Marzena,
- Rudek Joanna,
- Skrzypoń Lucyna.

Komisja ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Łysak Jolanta - Przewodnicząca
Członkowie:
- Ćwiertnia Izabela,
- Gurgul Józefa,
- Irla Alicja,
- Januchowska Beata,
- Kowalska Janina,
- Milczarek Krystyna,
- Tatara Wanda,
- Wadas Tadeusz,
- Zielińska Ewa.

Komisja Skarg i Wniosków
Orzechowski Roman - Przewodniczący
Członkowie:
- Borowiecka Anita,
- Kaleta Maria,
- Luberda Józef,
- Łęgosz Janina,
- Wojtan Stanisław,
- Woźniak- Pachota Bożena.

Komisja Socjalna
Kolber-Sala Halina - Przewodnicząca
Członkowie:
- Adamek Danuta,
- Bzdyra Grzegorz,
- Kostrz Ewa,
- Kucab Marek,
- Malinowska – Lipień Iwona,
- Polonek Anna,
- Słupska Barbara,
- Wadas Tadeusz.

Zespół Redakcyjny Wydawnictwa MOIPiP im. Hanny Chrzanowskiej
Polonek Anna – koordynator
Członkowie:
- Bzdyra Grzegorz
- Dębska Grażyna
- Kornaś Jadwiga
- Kowalczyk Eliza
- Luberda Józef
- Łukasik Stanisław
- Malinowska - Lipień Iwona
- Pęgiel Marzena
- Słupska Barbara
- Wadas Tadeusz
- Zahradniczek Kazimiera.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.