X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Praca dla pielęgniarek i położnych

2021-04-12

NZOZ w Świątnikach Górnych
zatrudni

POŁOŻNĄ
oraz
PIELĘGNIARKĘ środowiskową

* * * 

2021-04-12

NS ZOZ Multimed Sp. z o. o. Bieruń
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-04-09

ALAB Laboratoria
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Praca w Punkcie Pobrań Kraków

* * * 

2021-04-09

Gyncentrum Sp. z o. o., ul. Mehoffera, Kraków
zatrudni

położną (położnego)

* * * 

2021-04-07

Niewielki Ośrodek POZ pod Krakowem
podejmie współpracę

z pielęgniarkami

* * * 

2021-04-06

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
zatrudni

młodszą pielęgniarkę/młodszego pielęgniarza

* * * 

2021-04-06

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2021-03-30

Ośrodek Specjalistycznej Rehabilitacji Stacjonarnej i Opieki Długoterminowej "Kwitnąca"
www.kwitnaca.com
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2021-03-26

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
zatrudni

pielęgniarza/pielęgniarkę ambulatorium
(1/1 lub część etatu) - umowa na zastępstwo

* * * 

2021-03-25

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2021-03-24

NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o.
zatrudni

Pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej

* * * 

2021-03-23

Nowy Szpital w Olkuszu
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2021-03-22

badaj.to Sp. z o.o. (Śląskie Laboratoria Analityczne)
zatrudni

pielęgniarkę, położną
do PUNKTU POBRAŃ W ANDRYCHOWIE I TOMICACH

* * * 

2021-03-19

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę w Poradni Okulistycznej

* * * 

2021-03-15

NZOZ w Krakowie Podgórzu
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2021-03-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę
w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym

* * * 

2021-02-25

upacjenta.pl
zatrudni

pielęgniarkę/położną

* * * 

2021-02-25

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
zatrudni

pielęgniarkę instrumentariuszkę

* * * 

2021-02-25

CENTRO MEDICA sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
do wykonywania neuromonitoringu

* * * 

2021-02-25

Ośrodek Zdrowia Skotniki
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-02-23

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-02-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy

Miejsce pracy: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2021-02-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy

Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczny

* * * 

2021-02-18

Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z o. o w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę do Działu Opieki Ambulatoryjnej

* * * 

2021-02-18

Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z o. o w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

* * * 

2021-02-16

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni

położną środowiskową

* * * 

2021-02-11

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę Koordynującą

* * * 

2021-02-11

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2021-02-11

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
pilnie zatrudni:

pielęgniarki/ratowników medycznych
do Działu Pobierania

* * * 

2021-02-10

Centralny Ośrodek Zdrowia w Igołomii
zatrudni
na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce:

* * * 

2021-02-05

SCANMED S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/ Pielęgniarza POZ
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2021-01-28

„POMORZANY” Chochołowski i WSP Sp. J.  Olkusz
zatrudni

Pielęgniarkę Oddziałową/Pielęgniarza Oddziałowego
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

* * * 

2021-01-26

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni

pielęgniarka środowiskowa

* * * 

2021-01-26

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy
do pracy w:
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

* * * 

2021-01-19

DIAGNOSTYKA
zatrudni

pielęgniarkę/położną

Praca w punkcie pobrań w Krakowie

* * * 

2021-01-18

NZOZ Siloe
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w opiece paliatywnej

Miejsce pracy - powiat Olkuski

* * * 

2021-01-15

KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE ul. Kopernika
zatrudni

Pielęgniarkę

* * * 

2021-01-07

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
im. Prof. Bogusława Frańczuka Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę

Miejsce pracy: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2021-01-07

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA
ul. Grzegórzecka w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2020-12-21

Diaverum
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
do Ośrodka Dializ w Krakowie

* * * 

2020-12-16

Praca Pielęgniarka/Pielęgniarz (PÓŁ ETATU)

CENTRUM MEDYCZNE CEGIELNIANA
ul. Cegielniana 4A (Łagiewniki)
zatrudni

Pielęgniarza/Pielęgniarkę

* * * 

2020-12-14

Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

* * * 

2020-12-14

PRATIA grupa NEUCA)
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Badaniach Klinicznych
w Ośrodku Badań Klinicznych w Krakowie

* * * 

2020-11-30

Przychodnia Rodzinna Południe w Chrzanowie
zatrudni
na umowę o pracę/zlecenie

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-11-25

PZU Zdrowie S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-11-24

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
pilnie zatrudni:

pielęgniarki do Działu Pobierania

* * * 

2020-11-13

uPacjenta
firma medyczna świadcząca
badania krwi i testy COVID-19
z dojazdem do domu
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2020-11-13

Grupą LUX MED w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki oraz pielęgniarzy

* * * 

2020-11-13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
na stanowisko pielęgniarki koordynującej

* * * 

2020-11-03

Przychodnia NZOZ „Duomed” Sp. z o. o. w Proszowicach
zatrudni

pielęgniarkę / pielęgniarza

* * * 

2020-11-02

Gyncentrum Sp. z o. o.
zatrudni

położną/położnego

* * * 

2020-10-30

LUX MED Sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Telemedycyny

* * * 

2020-10-29

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2020-10-28

Nowy Szpital w Olkuszu
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2020-10-20

SCANMED S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza Chirurgiczną/Chirurgicznego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2020-10-19

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Miejsce pracy: Ośrodek Dializ z Oddziałem Nefrologicznym w Myślenicach

* * * 

2020-10-17

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap
zatrudni

pielęgniarkę
do placówek w Muszynie lub Krynicy-Zdroju

* * * 

2020-10-16

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2020-10-16

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę edukatora ds. diabetologii

* * * 

2020-10-12

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
pilnie zatrudni:

pielęgniarkę/ratownika medycznego do Działu Ekspedycji

* * * 

2020-10-08

Alab Laboratoria Sp. z o.o.
zatrudnią

pielęgniarkę mobilną/pielęgniarza mobilnego
na teren Krakowa

* * * 

2020-10-07

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
pilnie zatrudni:

pielęgniarki
do Działu Pobierania

* * * 

2020-10-06

Przychodnia NZOZ Medycyna Rodzinna
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-10-05

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2020-10-05

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę emerytkę w niepełnym wymiarze godzin

* * * 

2020-10-02

ALAB laboratoria Sp. z o.o.
zatrudnią

Pielęgniarkę/arza - Praca w Punkcie Pobrań
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-09-28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza - specjalistę pielęgniarstwa psychiatrycznego

* * * 

2020-09-25

NZOZ Przychodnia Zdrowia Rodziny Sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki do pracy w POZ

* * * 

2020-09-24

Grupa LUX MED
zatrudni

pielęgniarki oraz pielęgniarzy
w ramach Telemedycyny

* * * 

2020-09-17

NZOZ "Serce" w Mogilanach
zatrudni

pielęgniarkę do poradni specjalistycznych

* * * 

2020-09-17

Centrum Medyczne Eskulap w Iwanowicach
zatrudni

pielęgniarkę koordynującą

* * * 

2020-09-15

CENTRUM MEDYCZNE UNIMED w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę do poradni alergologicznej

* * * 

2020-09-15

Gyncentrum Sp. z o. o.Kraków
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-09-15

Gyncentrum Sp. z o. o.Kraków
zatrudni

położną/położnego

* * * 

2020-09-14

Śląskie Laboratoria Analityczne
zatrudnią

Pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego lub technika analityka
na terenie małopolski

* * * 

2020-09-10

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
zatrudni

pielęgniarkę operacyjną
Miejsce pracy: Blok Operacyjny

* * * 

2020-09-10

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
zatrudni

pielęgniarki
Miejsce pracy: Bank Krwi

* * * 

2020-09-03

Klinika Leczenia Niepłodności Gyncentrum w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę

* * * 

2020-09-03

NZOZ Profilaktyka i Terapia w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki
do pracy w środowisku nauczania i wychowania

* * * 

2020-09-03

NZOZ BELUGAMED w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę
Praca w Poradni Kardiologicznej

* * * 

2020-09-02

NZOZ "Stary Bieżanów"
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w poz

* * * 

2020-09-02

CENTRUM MEDYCZNE UNIMED w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarzaz doświadczeniem

* * * 

2020-09-02

CENTRUM MEDYCZNE UNIMED w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2020-08-31

Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarki do pracy w środowisku nauczania – szkoła podstawowa

* * * 

2020-08-31

Ośrodek Specjalistycznej Rehabilitacji Stacjonarnej
i Opieki Długoterminowej "Kwitnąca"
zatrudni

Pielęgniarkę koordynującą

* * * 

2020-08-31

Scanmed S.A. w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki w poradni pediatrycznej

* * * 

2020-08-31

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2020-08-24

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
zatrudni

2 pielęgniarki/ pielęgniarzy do pracy
w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

* * * 

2020-08-20

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-08-18

CENTRO MEDICA sp. z o.o. zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza lub ratownika medycznego
do wykonywania neuromonitoringu

* * * 

2020-08-12

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie
zatrudni

Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego - Kraków

* * * 

2020-08-11

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę
Poradnia Okulistyczna/Blok Operacyjny

* * * 

2020-08-06

W związku z rozwojem i rozbudową
NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka koordynująca

* * * 

2020-08-06

W związku z rozwojem i rozbudową
NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju
poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka

* * * 

2020-08-06

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
zatrudni:

pielęgniarki do Działu Pobierania

* * * 

2020-08-06

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

* * * 

2020-07-31

Scanmed S.A. w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza Anestezjologiczną/Anestezjologicznego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2020-07-31

Scanmed S.A. w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza – Pracownia Endoskopii, Ambulatorium
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2020-07-30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2020-07-28

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2020-07-28

Grupa LUX MED
zatrudni

 Pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną/Pielęgniarza środowiskowo-rodzinnego
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-07-28

Grupa LUX MED
zatrudni

Pielęgniarza/Pielęgniarkę (Endoskopia)
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-07-27

DIAGMEDICA Centrum Analiz Medycznych
zatrudni

PIELĘGNIARKĘ / POŁOŻNĄ
do pracy w punkcie pobrań w BRZESKU

* * * 

2020-07-22

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc
im. Klary Jelskiej „ODRODZENIE” w Zakopanem
zatrudni

pielęgniarki, opiekunki medyczne oraz sanitariuszki

* * * 

2020-07-22

NZOZ Euromed
zatrudni

pielęgniarką środowiskową, położną środowiskową, pielęgniarką/położną

Miejsce pracy: Niepołomice, Wieliczka, Kraków

* * * 

2020-07-22

NZOZ „Duomed” Sp. z o. o. w Proszowicach
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej

* * * 

2020-07-21

Scanmed S.A. w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki do pracy w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

* * * 

2020-07-15

Scanmed S.A. w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę anestezjologiczną

* * * 

2020-07-14

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni

młodszą pielęgniarkę / młodszego pielęgniarza

* * * 

2020-07-09

badaj.to Sp. z o.o.

zatrudni
pielęgniarkę , położną, ratownika medycznego lub technika analityka
na terenie małopolski

* * * 

2020-07-07

Gmina Miejska Kraków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę
w Klubie Samopomocy

* * * 

2020-07-03

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga Grudzińskiego 1, 30-750 Kraków

zatrudni
Edukatora symulacji medycznej

* * * 

2020-07-03

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza
Miejsce pracy: Ośrodek Dializ z Oddziałem Nefrologicznym w Myślenicach

* * * 

2020-07-02

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

zatrudni
Pielęgniarki i Pielęgniarzy
w pełnym wymiarze etatu

* * * 

2020-06-30

CenterMed Kraków Sp. z o.o.

zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-06-25

DIAGNOSTYKA

zatrudni
pielęgniarkę
położną
Praca w punkcie pobrań w Krakowie

* * * 

2020-06-25

Grupa LUX MED

zatrudni:
Pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną/Pielęgniarza środowiskowo-rodzinnego
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-06-23

Grupa LUX MED

zatrudni:
pielęgniarkę/pielęgniarza z uprawnieniami do wykonywania badań audiometrycznych
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-06-18

Centrum Medyczne IGAMED w Chrzanowie

zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-06-17

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów

zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-06-16

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-06-15

Dyrektor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

zatrudni
Pielęgniarki

* * * 

2020-06-03

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-06-01

Centrum Medyczne UJASTEK

zatrudni
pielęgniarkę do Działu Opieki Ambulatoryjnej

* * * 

2020-05-29

S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. w Krakowie

zatrudni
PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWĄ

* * * 

2020-05-26

NZOZ Siloe

zatrudni pielęgniarkę do pracy w opiece paliatywnej
Miejsce pracy - Kraków, Olkusz

* * * 

2020-05-21

Grupa LUX MED

zatrudni:
pielęgniarki/pielęgniarzy
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-05-19

NZOZ M.Lechowska-Hajto i Partnerzy
Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą w Krakowie przy ulicy K.Galla 24

zatrudni
Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

* * * 

2020-05-19

Ogłoszenie o konkursie ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na Oddziale Wieloprofilowym Zachowawczym
Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

* * * 

2020-05-14

Centrum Medyczne UJASTEK

zatrudni
pielęgniarkę do Poradni Gastroenterologicznej

* * * 

2020-05-14

Praca dla pielęgniarki/pielęgniarza w Luksemburgu
przy testowaniu na COVIDd

z drugim stopniem wykształcenia
na okres 3 miesięcy

* * * 

2020-05-13

ALAB laboratoria
zatrudni pielęgniarkę/arza

Praca w Punkcie Pobrań
Miejsce pracy: Chrzanów

* * * 

2020-05-07

NZOZ Alfa Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę Koordynującą

* * * 

2020-05-05

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe „MEDICINA” Sp. z o.o. w Krakowie

zatrudni
PIELĘGNIARKI
do pracy w oddziałach szpitalnych

* * * 

2020-04-20

NZOZ M.Lechowska-Hajto i Partnerzy
Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie
nawiąże współpracę
z Pielęgniarką w gabinecie zabiegowym POZ

* * * 

2020-03-09

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
zatrudni

pielęgniarki w Pracowni Endoskopii

* * * 

2020-03-09

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2020-03-06

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę

* * * 

2020-03-06

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

* * * 

2020-03-04

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza, położną

* * * 

2020-03-03

Grupa Blue Medica
nawiąże współpracę z położnymi
w ramach profilaktycznych akcji zdrowotnych

* * * 

2020-02-28

NZOZ Centrum Medyczne
zatrudni PILNIE
pielęgniarkę do Poradni Chirurgicznej

* * * 

2020-02-27

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-02-25

Fizjomed Sp. z o. o.
poszukuje pielęgniarki do pracy
w Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej
na terenie powiatu limanowskiego

* * * 

2020-02-24

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów
zatrudni
Pielęgniarkę

* * * 

2020-02-13

x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.