X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Praca dla pielęgniarek i położnych

2018-12-11

Areszt Śledczy w Krakowie zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

 

2018-12-07

NZOZ M.Lechowska-Hajto i Partnerzy Lekarska
Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ulicy K. Galla
zatrudni Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

 

2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni pielęgniarki

 

2018-12-04

Przychodnia INTER-MED Olkusz zatrudni pielęgniarkę

 

2018-12-04

Centrum Medyczne "MED-ALL" w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-27

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-27

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa zatrudni pielęgniarki

 

2018-11-26

Małopolskie Kliniki Specjalistyczne Unicardia&Unimedica&Uniestetica zatrudnią pielęgniarkę

 

2018-11-26

Szkoła Podstawowa w Krakowie zatrudni pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki,
do opieki nad uczniami w ramach umowy z Małopolskim Narodowym Funduszem Zdrowia

 

2018-11-21

Dom Pogodnej Jesieni zatrudni Pielęgniarkę/ pielęgniarza na stanowisko koordynatora

 

2018-11-21

Praca dla położnej POZ w Wieliczce

 

2018-11-20

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie
zatrudni Pielęgniarkę operacyjną/Pielęgniarkę instrumentariuszkę

 

2018-11-19

NZOZ w Krakowie Podgórzu zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-16

Śląskie Laboratoria Analityczne zatrudnią pielęgniarkę (pielęgniarza)/położna (położnego)

 

2018-11-15

Centrum Seniora w Drogini zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2018-11-15

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zatrudni położną

 

2018-11-14

Nowopowstały oddział ENEL MED w Krakowie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

 

2018-11-13

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-13

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-08

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Chrzanowie
zatrudni pielęgniarkę instrumentariuszkę

 

2018-11-08

Dom Spokojnej Jesieni BEATUS zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza
do pracy w opiece długoterminowej (nad osobami starszymi)

 

2018-10-30

Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o. zatrudnią pielęgniarkę (pielęgniarza)/położną (położnego)
Miejsce wykonywania pracy: Chrzanów, Trzebinia

 

2018-10-29

Centrum Medycznego LUX MED w Krakowie zatrudni Pielęgniarza/Pielęgniarkę Pediatrycznego/-ą

 

2018-10-29

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Położnej

 

2018-10-18

NZOZ M. Lechowska-Hajto i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą w Krakowie przy ulicy K.Galla 24 (ośrodek zdrowia)
zatrudni Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

 

2018-10-17

Dom Seniora „Na Wzgórzu” w Głogoczowie zatrudni pielęgniarki

 

2018-10-05

SCANMED S.A. zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krakowie

 

2018-10-02

Alab Laboratoria Sp. z o.o. zatrudni
Pielęgniarkę/arza - Praca w Punkcie Pobrań (miejsce pracy: Olkusz)

 

2018-09-14

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Czernichowie k. Żywca
zatrudni pielęgniarki

 

2018-09-12

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez położną w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach

 

2018-09-06

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
zatrudni Pielęgniarkę z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

 

2018-09-05

Przychodnia POZ w Krakowie poszukuje do współpracy pielęgniarki
posiadające uprawnienia do pracy w środowisku oraz w gabinecie szczepień

 

2018-09-05

Przychodnia POZ w Krakowie zatrudni pielęgniarkę i położną
z uprawnieniami do pracy w środowisku oraz kursem szczepień

 

2018-09-05

Praca dla pielęgniarki w gabinecie szczepień

 

2018-09-04

DaVita sp. z o.o. Wadowice zatrudni pielęgniarkę dializacyjną

 

2018-08-28

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy

 

2018-08-27

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa zatrudni pielęgniarkę

 

2018-08-27

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie zatrudni położną środowiskową do pracy w POZ

 

2018-08-27

Grupa PZU Zdrowie SA zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2018-08-21

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę na stanowisko Koordynatora zespołu

 

2018-08-21

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-08-20

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 21
zatrudni pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

 

2018-08-17

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Prusach
zatrudni do pracy pielęgniarkę

 

2018-08-14

Centrum Medyczne MEDI PARTNER w Krakowie zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarka

 

2018-08-14

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Urocze” Sp. z o. o. zatrudni od zaraz pielęgniarkę
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

 

2018-08-13

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku:

Pielęgniarki Oddziałowej stacji dializ w Limanowej

Pielęgniarek - stacja dializ w Limanowej

Pielęgniarek - stacja dializ w Myślenicach

 

2018-08-08

Klinika diagnostyki i leczenia niepłodności oraz badań prenatalnych GynCentrum
zatrudni położną/pielęgniarkę w Krakowie.

 

2018-08-02

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zatrudni koordynatora pielęgniarek

 

2018-08-02

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2018-07-31

SCANMED S.A. zatrudni Pielęgniarkę Środowiskową/Pielęgniarza Środowiskowego w Krakowie

 

2018-07-30

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę na Oddziale Dzieci Starszych

 

2018-07-30

Dom Spokojnej Jesieni „Beatus” zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza do pracy w opiece długoterminowej

 

2018-07-26

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED w Oświęcimiu zatrudni pielęgniarkę

 

2018-07-25

Centrum Medyczne MEDI PARTNER w Krakowie zatrudni osobę na stanowisku pielęgniarka

 

2018-07-09

Centrum Medyczne Skopia zatrudni pielęgniarkę środowiskową w przychodni w Krakowie

 

2018-07-06

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie
poszukuje osoby do pracy na stanowisku
Specjalista ds. obsługi pacjenta - Pielęgniarka Poradni Okulistycznej

 

2018-07-04

Grupa PZU do nowo powstającego Centrum Medycznego
zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy

 

2018-07-04

Grupa PZU do nowo powstającego Centrum Medycznego
zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy Medycyna Pracy

 

2018-07-03

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum zatrudni Pielęgniarki i Pielęgniarzy

 

2018-07-02

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, zatrudni pielęgniarki

 

2018-06-29

NZOZ Kwitnąca - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny z opieką wielospecjalistyczną
zatrudni Pielęgniarki i Pielęgniarzy

 

2018-06-28

Małopolskie Centrum Kliniczne-Ośrodek Badań Klinicznych w Krakowie
poszukuje osoby na stanowisko Pielęgniarki/Study Nurse

 

2018-06-27

Centrum Medyczne Enel-Med, oddział w Krakowie,
nawiąże współpracę z PielęgniarkąPielęgniarzem

 

* * * 

2018-06-27

Przychodnia POZ w Krakowie-Podgórzu poszukuje położnej środowiskowej

 

* * * 

2018-06-26

Żłobek Samorządowy Nr 32 w Krakowie przyjmie do pracy pielęgniarkę

 

* * * 

2018-06-19

Jagiellońskie Centrum Medyczne (os. Jagiellońskie, Kraków) poszukuje do pracy pielęgniarek

 

* * * 

2018-06-18

Grupa Medyczna Scanmed S.A. poszukuje kandydatek do pracy na stanowisku:
Pielęgniarka anestezjologiczna/Pielęgniarz anestezjologiczny

 

* * * 

2018-06-15

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
poszukuje kandydatki na stanowisko: pielęgniarki

 

* * * 

2018-06-15

Grupa Medyczna Scanmed S.A. poszukuje kandydatek do pracy na stanowisku:
Pielęgniarka Operacyjna/Pielęgniarz Operacyjny

 

* * * 

2018-06-15

Grupa Medyczna Scanmed S.A. poszukuje kandydatek do pracy na stanowisku:
Pielęgniarka/Pielęgniarz w pracowni hemodynamiki

 

* * * 

2018-06-15

Przychodnia INTER-MED w Olkuszu zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze godzin

 

* * * 

2018-06-13

Niewielki ośrodek POZ pod Krakowem zaprasza pielęgniarki do współpracy

 

* * * 

2018-05-28

NZOZ Pasternik Maluty Sp.J poszukuje osób na stanowisko pielęgniarka

 

* * * 

2018-05-25

Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z o. o .ul. Ujastek 3 w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę
w Dziale Opieki Ambulatoryjnej w gabinetach zabiegowych

 

* * * 

2018-05-22

Centrum Medyczne Pod Orłem w Bielsku Białej zatrudni pilnie pielęgniarkę endoskopową

 

* * * 

2018-05-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę na Oddziale Okulistycznym

 

* * * 

2018-05-16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko
Pielęgniarki Epidemiologicznej/Kierownika Działu Higieny

 

* * * 

2018-05-10

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni pielęgniarki i położne

 

* * * 

2018-05-07

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni Specjalistę ds. obsługi pacjenta - Pielęgniarkę Poradni Okulistycznej

 

* * * 

2018-04-26

Żłobek Montessori Dreams w Krakowie zatrudni położną lub pielęgniarkę

 

* * * 

2018-04-23

Klinika Okulistyczna Optegra poszukuje pielęgniarek/pielęgniarzy anestezjologicznych

 

* * * 

2018-04-23

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zatrudni pielęgniarkę/ pielęgniarza

 

* * * 

2018-04-13

NZOZ GRO-MEDICUS zatrudni pielęgniarkę w POZ w Krakowie

 

* * * 

2018-04-13

NZOZ „Lekarze Rodzinni” zatrudni położną do pracy w przychodni POZ w Wieliczce

 

* * * 

2018-04-13

Centrum Medyczne Igamed w Chrzanowie zatrudni: Pielęgniarkę

 

* * * 

2018-04-12

NZOZ przy ulicy Galla w Krakowie zatrudni Pielęgniarkę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

 

* * * 

2018-04-10

Grupa Medyczna Scanmed S.A. poszukuje kandydatek do pracy na stanowisku:
Pielęgniarka Operacyjna/Pielęgniarz Operacyjny

 

* * * 

2018-04-09

Praca wakacyjna dla pielęgniarki nad Jeziorem Żywieckim

 

* * * 

2018-04-09

Zakład Opiekuńczo Leczniczy poszukuje pracowników
do oddziału w Wieliczce na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarze

 

* * * 

2018-04-06

Przychodnia w Krakowie-Prokocimiu zatrudni Pielęgniarkę środowiskowo rodzinną

 

* * * 

2018-04-03

Przychodnia Radziszów zatrudni:
* Pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
* Położną środowiskową.

 

* * * 

2018-04-03

NZOZ SILOE zatrudni pielęgniarkę do opieki długoterminowej i paliatywnej w Krakowie

 

* * * 

2018-03-27

Przychodnia ginekologiczno-położnicza, usytuowana w centrum Krakowa
zatrudni pielęgniarkę lub położną w wymiarze 1/2 etatu.

 

* * * 

2018-03-26

Centrum Medyczne Skopia zatrudni pielęgniarkę środowiskową w przychodni w Krakowie

 

* * * 

2018-03-26

Grupa American Heart of Poland S.A.
do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca - Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Chrzanowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ w sali hemodynamicznej w Chrzanowie

 

* * * 

2018-03-26

Grupa American Heart of Poland S.A.
do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca - Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Chrzanowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ na Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 

* * * 

2018-03-26

Grupa Medyczna Scanmed poszukuje kandydatów do pracy w Krakowie na stanowisku:
Pielęgniarka Instrumentariuszka / Pielęgniarz Instrumentariusz

 

* * * 

 

* * * 

2018-03-21

Szpital Powiatowy w Chrzanowie zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2018-03-21

Niewielki Ośrodek POZ pod Krakowem zaprasza pielęgniarki do współpracy

 

* * * 

2018-03-15

NZOZ SERDECZNA TROSKA Sp. z o.o. poszukuje osób do pracy na stanowisku
Pielęgniarka Oddziałowa

 

* * * 

2018-03-14

NZOZ „SZKOLNE” SP. Z O.O. w Krakowie zatrudni Pielęgniarkę POZ

 

* * * 

2018-03-14

Grupa NEUCA zatrudni pielęgniarkę

 

* * * 

2018-03-12

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie zatrudni Pielęgniarkę Środowiskową

 

* * * 

2018-03-12

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2018-03-05

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni Pielęgniarki w Poradni Okulistycznej z możliwością pracy
jako pielęgniarka instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

 

* * * 

2018-03-02

Praca w POZ w przychodni dla pielęgniarki w Wieliczce

 

* * * 

2018-02-27

Żłobek Integracyjny Terefere w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
OPIEKUN DZIECI do lat 3

 

* * * 

2018-02-21

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza nabór na stanowisko położna

 

* * * 

2018-02-19

NZOZ "Pasternik" Maluty Sp.j. zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2018-02-07

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2018-02-07

Dyrektor ALFA NZOZ Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 

* * * 

2018-02-02

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń:
Pielęgniarki anestezjologicznej na Bloku operacyjnym, w pracowni TK i MRI

 

* * * 

2018-01-30

NZOZ GRO-MEDICUS w Krakowie zatrudni: Pielęgniarkę POZ na pełny etat

 

* * * 

2018-01-25

Gabinety lekarskie na północy Krakowa zatrudnią
położną lub pielęgniarkę do pracy na recepcji i pobierania badań

 

* * * 

2018-01-19

Żłobek Borowinka w Krakowie - Podgórzu zatrudni Pielęgniarkę/Położną

 

* * * 

2018-01-18

Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2018-01-17

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
zatrudni pielęgniarki
na oddziałach wewnętrznych oraz oddziale neurologicznym

 

* * * 

2018-01-15

NZOZ w Krakowie Podgórzu zatrudni pielęgniarkę

 

* * * 

2018-01-12

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2018-01-11

Dom Pomocy Społecznej w Owczarach zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

* * * 

2018-01-11

Praca dla Pielęgniarki do POZ we Wrząsowicach

 

* * * 

2018-01-09

Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie zatrudni pielęgniarkę.

 

* * * 

2018-01-09

Ośrodek Badań Klinicznych w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Pielęgniarki / Study Nurse.
Wymagane doświadczenie w pracy badaniach klinicznych oraz znajomość języka angielskiego.

 

* * * 

2018-01-09

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. zatrudni Koordynatora pielęgniarek

 

* * * 

2017-12-27

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., poszukuje do współpracy pielęgniarek
na stacjach dializ w: Krakowie, Proszowicach, Myślenicach

 

* * * 

2017-12-27

Praktyka Lekarza Rodzinnego zatrudni pielęgniarkę z uprawnieniami
do zbierania deklaracji wyboru zgodnie z wymogami NFZ

 

* * * 

2017-12-18

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

* * * 

2017-12-07

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach
poszukuje kandydata na stanowisko pielęgniarz koordynujący/pielęgniarka koordynująca
w Domu Pomocy Społecznej w Konarach

 

* * * 

2017-12-04

Przychodnia NS ZOZ Ziemiańscy zatrudni pielęgniarki w Rabce-Zdrój oraz w Nowym Targu.

 

* * * 

2017-12-01

Nowo otwierana przychodnia, podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowie Skotnikach
zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2017-11-27

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni Pielęgniarki instrumentariuszki oraz pracownika obsługi klienta

 

* * * 

2017-11-15

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c. zatrudni pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
lub pielęgniarkę w trakcie kursu kwalifikacyjnego

 

* * * 

2017-11-14

Praca dla pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

 

* * * 

2017-11-13

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni pielęgniarki i położne

 

* * * 

2017-11-10

NZOZ SILOE zatrudni pielęgniarkę do opieki długoterminowej i paliatywnej w Krakowie

 

* * * 

2017-11-10

NZOZ SILOE zatrudni pielęgniarkę do opieki długoterminowej i paliatywnej w Olkuszu

 

* * * 

2017-11-09

Dom Pomocy Społecznej w Owczarzach zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

* * * 

2017-11-09

Centrum Medyczne "MED-ALL" w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

* * * 

2017-11-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki
na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala

 

* * * 

2017-10-24

Poszukujemy pielęgniarek do pracy w badaniu klinicznym dotyczącym leczenia łuszczycy

 

* * * 

2017-10-18

Przychodnia POZ w Krakowie Skotnikach poszukuje pielęgniarek,
w tym pielęgniarek środowiskowych z uprawnieniami do zbierania deklaracji pacjentów

 

* * * 

2017-10-17

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Urocze” Sp. z o. o. zatrudni pielęgniarkę
z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

 

* * * 

2017-10-06

Nowy Szpital W Olkuszu podejmie współpracę z położnymi

 

* * * 

2017-10-04

Zatrudnię położną do pracy w przychodni w centrum Wieliczki
z uprawnieniami do pobierania cytologii

 

* * * 

2017-09-28

Scanmed S.A. poszukuje osób do pracy w opiece nocnej i świątecznej
w Szpitalu św. Rafała na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz

 

* * * 

2017-09-26

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera zatrudni pielęgniarki

 

* * * 

2017-09-26

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zatrudni pielęgniarki i położne

 

* * * 

2017-09-21

Nowy Szpital w Olkuszu podejmie współpracę
z pielęgniarkami posiadającymi aktualne prawo wykonywania zawodu

 

* * * 

2017-09-21

Firma medyczna OPC zatrudni Pielęgniarki do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
na terenie: CHRZANOWA, KRAKOWA, TARNOWA

 

* * * 

2017-09-19

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie zatrudni położną

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.