X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Praca dla pielęgniarek i położnych

2021-09-16

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę w Poradni Okulistycznej

* * * 

2021-09-14

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza - starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

* * * 

2021-09-13

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
zatrudni

pielęgniarkę
Miejsce pracy: Oddział Pediatryczny

* * * 

2021-09-13

Międzynarodowa Szkoła w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza Szkolną/Koordynatora Medycznego

* * * 

2021-09-13

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni

pielęgniarkę szkoln
ą

* * * 

2021-09-10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
Miejsce pracy: Oddział Geriatrii

* * * 

2021-09-10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
zatrudni

pielęgniarkę instrumentariuszkę
Miejsce pracy: Blok Operacyjny

* * * 

2021-09-10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
zatrudni na zastępstwo

pielęgniarkę/pielęgniarza
Miejsce pracy: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2021-09-09

Przychodnia POZ w KRZESZOWICACH
zatrudni

pielegniarkę środowskowo–rodzinną

* * * 

2021-09-09

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę instrumentariuszk
ę

* * * 

2021-09-09

Ośrodek Zdrowia IGOŁOMIA
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w poradni ogólnej na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
oraz
pielęgniarkę szkolną - szkoły: Igołomia, Tropiszów

* * * 

2021-09-08

SCANMED S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę anestezjologiczną
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2021-09-01

Ośrodek Zdrowia IGOŁOMIA
zatrudni

pielęgniarkę szkolną

* * * 

2021-09-01

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2021-08-31

Areszt Śledczy Kraków
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza - starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Szpitala i Aresztu Sledczego z Izbą Chorych Aresztu Sledczego w Krakowie

* * * 

2021-08-26

Alab Laboratoria Sp. z o.o.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Punkt Pobrań w Krakowie (Ruczaj)

* * * 

2021-08-24

Szpital Powiatowy w Limanowej
zatrudni

pielęgniarki
do pracy w Centrum Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku
– Oddziale Geriatrycznym

* * * 

2021-08-23

Szpital Św. Róży w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę anestezjologiczną
do zabiegów operacyjnych ginekologicznych

* * * 

2021-08-19

NZOZ "SZKOLNE" w Krakowie – os. Szkolne 9
zatrudni

pielęgniarkę POZ

* * * 

2021-08-18

NZOZ Siloe
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w opiece paliatywnej
Miejsce pracy - powiat olkuski, krakowski

* * * 

2021-08-16

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2021-08-13

Szpital Św. Róży w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2021-08-04

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA - ANDRYCHÓW”
zatrudni

PIELĘGNIARKĘ do pracy w POZ

* * * 

2021-08-04

Międzynarodowa sieć klinik okulistycznych Optegra
zatrudni

Pielęgniarkę operacyjną
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2021-08-03

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla nr 25
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
Miejsce pracy: Oddział Geriatrii

* * * 

2021-08-03

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla nr 25
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy
umowa o pracę na zastępstwo
Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczny

* * * 

2021-08-03

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla nr 25
zatrudni

pielęgniarkę instrumentariuszkę/pielęgniarza instrumentariusza
Miejsce pracy: Blok Operacyjny

* * * 

2021-08-03

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Serce Sercu w Mogilanach
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w poradni alergologicznej

* * * 

2021-07-30

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2021-07-30

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
zatrudni

pielęgniarkę
edukatora ds. diabetologii

* * * 

2021-07-29

Centrum Medyczne Elvita Trzebinia (Grupa PZU Zdrowie)
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
(Przychodnia)

* * * 

2021-07-26

Przychodnia Rodzinna Południe w Chrzanowie
zatrudni
na umowę o pracę/zlecenie

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2021-07-26

FRESENIUS MEDICAL CARE
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Miejsce pracy: Ośrodek Dializ z Oddziałem Nefrologicznym w Myślenicach

* * * 

2021-07-26

FRESENIUS MEDICAL CARE
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Miejsce pracy: Ośrodek Dializ z Oddziałem Nefrologicznym w Gorlicach

* * * 

2021-07-22

badaj.to Sp. z o.o. (Śląskie Laboratoria Analityczne)
zatrudni

KĘTY: pielęgniarka, położna
do wymazów z nosogardzieli

* * * 

2021-07-22

Nzoz Alma Spei
Hospicjum Domowe Dla Dzieci z Krakowa
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-07-21

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie świadczeń:
pielęgniarki anestezjologicznej na Bloku Operacyjnym, w Oddziale Ortopedii,
w Pracowni TK i MRI
oraz
pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym
w okresie 1 VIII 2021 - 1 IV 2023 r.

* * * 

2021-07-20

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę
w punkcie pobrań

* * * 

2021-07-20

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2021-07-20

ALLMEDICA Wadowice

zatrudni
pielęgniarkę POZ

* * * 

2021-07-19

ENEL-MED
zatrudni

Pielęgniarki i Pielęgniarzy
w oddziale Enel-med Galeria Krakowska

* * * 

2021-07-13

Grupa LUX MED
zatrudni

pielęgniarki oraz pielęgniarzy
w ramach telemedycyny

* * * 

2021-07-09

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki
do pracy w oddziałach pediatrycznych

* * * 

2021-07-06

Szpital Powiatowy w Limanowej
zatrudni

pielęgniarki
w Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku
- Oddziale Geriatrycznym

* * * 

2021-07-06

Przychodnia ginekologiczno-położnicza (centrum Krakowa)
podejmie współpracę

z pielęgniarką lub położną

* * * 

 

2021-07-02

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
ogłasza konkurs ofert

* * * 

2021-07-01

Ośrodek Terapeutyczno- Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Radwanowice (koło Krakowa)
zatrudni

Pielęgniarkę
w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym
dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną

* * * 

2021-06-25

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
zatrudni pilnie

pielęgniarkę
do Terenowego oddziału w Suchej Beskidzkiej

* * * 

2021-06-25

ALLMEDICA Wadowice
zatrudni

pielęgniarkę POZ

* * * 

2021-06-23

Centrum Medyczne ”MED-ALL”w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2021-06-23

Centrum Medyczne MarMedican
zatrudni

Położną oraz Pielęgniarkę
w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

* * * 

2021-06-19

Przychodnia Zdrowia Rodziny im. Św. Jadwigi K.P.
nawiąże współpracę z

pielęgniarką środowiskową
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2021-06-19

Areszt Śledczy Kraków
zatrudni

młodszego pielęgniarza/młodszą pielęgniarkę (funkcjonariusz)
Ogłoszenie ważne do dnia 30.06.2021 r.

* * * 

2021-06-17

Dom Pomocy Społecznej
ul. Babińskiego 25, 30-393 Kraków
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2021-06-17

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka, Kraków
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2021-06-15

Centrum Medyczne Larmed
zatrudni

pielęgniarki do szczepień dzieci
– praca dodatkowa

* * * 

2021-06-15

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki
w oddziałach pediatrycznych

* * * 

2021-06-14

Specjalistyczne Centrum Medyczne NOWOMED Kraków
zatrudni

PIELĘGNIARKĘ i/lub Pielęgniarki (Pielęgniarzy)

* * * 

2021-06-14

badaj.to Sp. z o.o. (Śląskie Laboratoria Analityczne)
zatrudni

pielęgniarkę, położną
do nowo otwieranego PUNKTU POBRAŃ W JAWISZOWICACH

* * * 

2021-06-09

Szpital Powiatowy w Limanowej
zatrudni

pielęgniarki
do pracy w Centrum Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku
– Oddziale Geriatrycznym

* * * 

2021-06-07

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2021-06-07

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę edukatora ds. diabetologii

* * * 

2021-06-07

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki
do pracy w Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych

* * * 

2021-06-07

ALAB laboratoria – Kraków
zatrudni

Pielęgniarkę/rza
Praca w Punkcie Pobrań

* * * 

2021-06-02

Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek
i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej
zatrudni

pielęgniarki
praca na terenie szkół w Krakowie

* * * 

2021-06-01

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla nr 25
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy
Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczny

* * * 

2021-06-01

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla nr 25
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy
praca na zastępstwo
Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczny

* * * 

2021-05-28

Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
NZOZ Pro Vita Kraków-Śródmieście
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-05-24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Serce Sercu w Mogilanach
zatrudni

PIELĘGNIARKĘ
do pracy w POZ lub/i AOS

oraz

POŁOŻNĄ POZ

* * * 

2021-05-21

NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem”
zatrudni

Pielęgniarkę (endoskopową lub z możliwością przeszkolenia)
Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

* * * 

2021-05-21

NZOZ-POZ Rząska
zatrudni

pielęgniarkę POZ

* * * 

2021-05-19

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
z siedzibą w Ząbkach
zatrudni

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY
do pracy w oddziałach psychiatrycznych

* * * 

2021-05-13

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2021-05-11

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę koordynującą

* * * 

2021-05-11

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2021-05-11

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym

* * * 

2021-05-07

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni

młodszą pielęgniarkę/młodszego pielęgniarza
- dział służby zdrowia (funkcjonariusz)

* * * 

2021-05-07

Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
do pracy na stanowisku
Pielęgniarka POZ/Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

* * * 

2021-04-20

SCANMED S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza Anestezjologiczną/Anestezjologicznego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2021-04-20

Dyrektor SPZOZ Proszowice
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza POZ
Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodki Zdrowia w Wawrzeńczycach, Igołomi, Łuczycach

* * * 

2021-04-19

Firma Siloe
zatrudni

pielęgniarki
Praca na terenie Olkusza

* * * 

2021-04-14

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarki/Pielęgniarzy

* * * 

2021-04-14

DIAGMEDICA Centrum Analiz Medycznych
zatrudni:

PIELĘGNIARKĘ/POŁOŻNĄ
w punkcie pobrań krwi w Tarnowie

* * * 

2021-04-13

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2021-04-13

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę
edukatora ds. diabetologii

* * * 

2021-04-13

Centrum Medyczne Macierzyństwo
zatrudni

Pielęgniarkę - Położną
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2021-04-12

NZOZ w Świątnikach Górnych
zatrudni

POŁOŻNĄ
oraz
PIELĘGNIARKĘ środowiskową

* * * 

2021-04-09

ALAB Laboratoria
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Praca w Punkcie Pobrań Kraków

* * * 

2021-04-09

Gyncentrum Sp. z o. o., ul. Mehoffera, Kraków
zatrudni

położną (położnego)

* * * 

2021-04-06

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
zatrudni

młodszą pielęgniarkę/młodszego pielęgniarza

* * * 

2021-04-06

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2021-03-30

Ośrodek Specjalistycznej Rehabilitacji Stacjonarnej i Opieki Długoterminowej "Kwitnąca"
www.kwitnaca.com
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2021-03-26

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
zatrudni

pielęgniarza/pielęgniarkę ambulatorium
(1/1 lub część etatu) - umowa na zastępstwo

* * * 

2021-03-25

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
- Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

* * * 

2021-03-24

NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o.
zatrudni

Pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej

* * * 

2021-03-23

Nowy Szpital w Olkuszu
zatrudni

pielęgniarki

* * * 

2021-03-19

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni

Pielęgniarkę w Poradni Okulistycznej

* * * 

2021-03-15

NZOZ w Krakowie Podgórzu
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2021-03-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę
w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym

* * * 

2021-02-25

upacjenta.pl
zatrudni

pielęgniarkę/położną

* * * 

2021-02-25

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
zatrudni

pielęgniarkę instrumentariuszkę

* * * 

2021-02-25

CENTRO MEDICA sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
do wykonywania neuromonitoringu

* * * 

2021-02-25

Ośrodek Zdrowia Skotniki
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-02-23

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2021-02-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy

Miejsce pracy: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2021-02-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy

Miejsce pracy: Oddział Chirurgiczny

* * * 

2021-02-18

Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z o. o w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę do Działu Opieki Ambulatoryjnej

* * * 

2021-02-18

Centrum Medyczne UJASTEK Spółka z o. o w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

* * * 

2021-02-16

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni

położną środowiskową

* * * 

2021-02-11

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarkę Koordynującą

* * * 

2021-02-11

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2021-02-11

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
pilnie zatrudni:

pielęgniarki/ratowników medycznych
do Działu Pobierania

* * * 

2021-02-10

Centralny Ośrodek Zdrowia w Igołomii
zatrudni
na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce:

* * * 

2021-02-05

SCANMED S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/ Pielęgniarza POZ
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2021-01-28

„POMORZANY” Chochołowski i WSP Sp. J.  Olkusz
zatrudni

Pielęgniarkę Oddziałową/Pielęgniarza Oddziałowego
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

* * * 

2021-01-26

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni

pielęgniarka środowiskowa

* * * 

2021-01-26

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy
do pracy w:
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

* * * 

2021-01-19

DIAGNOSTYKA
zatrudni

pielęgniarkę/położną

Praca w punkcie pobrań w Krakowie

* * * 

2021-01-18

NZOZ Siloe
zatrudni

pielęgniarkę do pracy w opiece paliatywnej

Miejsce pracy - powiat Olkuski

* * * 

2021-01-15

KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE ul. Kopernika
zatrudni

Pielęgniarkę

* * * 

2021-01-07

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
im. Prof. Bogusława Frańczuka Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę

Miejsce pracy: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2021-01-07

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA
ul. Grzegórzecka w Krakowie
zatrudni

pielęgniarkę środowiskową

* * * 

2020-12-21

Diaverum
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
do Ośrodka Dializ w Krakowie

* * * 

2020-12-16

Praca Pielęgniarka/Pielęgniarz (PÓŁ ETATU)

CENTRUM MEDYCZNE CEGIELNIANA
ul. Cegielniana 4A (Łagiewniki)
zatrudni

Pielęgniarza/Pielęgniarkę

* * * 

2020-12-14

Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

* * * 

2020-12-14

PRATIA grupa NEUCA)
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Badaniach Klinicznych
w Ośrodku Badań Klinicznych w Krakowie

* * * 

2020-11-30

Przychodnia Rodzinna Południe w Chrzanowie
zatrudni
na umowę o pracę/zlecenie

pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2020-11-25

PZU Zdrowie S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza
Miejsce pracy: Kraków

* * * 

2020-11-24

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
pilnie zatrudni:

pielęgniarki do Działu Pobierania

* * * 

2020-11-13

uPacjenta
firma medyczna świadcząca
badania krwi i testy COVID-19
z dojazdem do domu
zatrudni

pielęgniarkę

* * * 

2020-11-13

Grupą LUX MED w Krakowie
zatrudni

pielęgniarki oraz pielęgniarzy

* * * 

2020-11-13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach
zatrudni

pielęgniarkę/pielęgniarza
na stanowisko pielęgniarki koordynującej

* * * 

2020-11-03

Przychodnia NZOZ „Duomed” Sp. z o. o. w Proszowicach
zatrudni

pielęgniarkę / pielęgniarza

* * * 

2020-11-02

Gyncentrum Sp. z o. o.
zatrudni

położną/położnego

* * * 

2020-10-30

LUX MED Sp. z o.o.
zatrudni

pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Telemedycyny

* * * 

2020-10-29

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2020-10-28

Nowy Szpital w Olkuszu
zatrudni

Pielęgniarki

* * * 

2020-10-20

SCANMED S.A.
zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza Chirurgiczną/Chirurgicznego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2020-10-19

Biuletyn Informacji Publicznej

x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.