X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Praca dla pielęgniarek i położnych

2019-10-17

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. epidemiologii/pielęgniarka epidemiologiczna

* * * 

2019-10-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

zatrudni pielęgniarkę do pracy w Oddziale Dziecięcym

* * * 

2019-10-15

NZOZ LARYNGOMED
zatrudni pielęgniarkę
do pracy w poradni laryngologicznej na 1/3 etatu, w Krakowie

* * * 

2019-10-11

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarka/Pielęgniarz - Dzienny Dom Opieki Medycznej

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-10-10

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-09-27

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
zatrudni
PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA
(3/10 etatu) - umowa o pracę

* * * 

2019-09-27

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
zatrudni
pielęgniarkę na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

* * * 

2019-09-25

SCANMED S.A.
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Operacyjną/Operacyjnego

Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-09-24

MEGREZ SP. Z O.O. – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W TYCHACH
zatrudni
PIELĘGNIARKI

Na oddziałach:
• Neurologicznym
• Chorób Wewnętrznych
• Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

* * * 

2019-09-24

MEDEA Sp. z o.o.
zatrudni do pracy w szkołach
w Michałowicach i Więcławicach

higienistkę, pielęgniarkę szkolną, pielęgniarkę

* * * 

2019-09-23

Centrum Medyczne Diamed w Krakowie
zatrudni pielęgniarki
do pracy w POZ

* * * 

2019-09-20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni
dwie osoby na stanowisku pielęgniarka

* * * 

2019-09-20

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy

* * * 

2019-09-20

Praca dodatkowa dla pielęgniarki - centrum Krakowa

* * * 

2019-09-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
zatrudni
Pielęgniarki/Pielęgniarzy do Działu Pobierania

* * * 

2019-09-17

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

* * * 

2019-09-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 25

zatrudni pielęgniarki w oddziałach:
- Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,
- Urazowo-Ortopedycznym,
- Chirurgicznym,
- Neurologicznym,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

* * * 

2019-09-13

Euromed NZOZ
nawiąże współpracę z:
pielęgniarką środowiskową, położną środowiskową, pielęgniarką/położną

Miejsce pracy (do wyboru): NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, KRAKÓW

* * * 

2019-09-10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIDOK-MED
zatrudni Pielęgniarkę

* * * 

2019-08-30

Centrum Medyczne ”MED-ALL”
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

* * * 

2019-08-29

Przychodnia w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę
z uprawnieniami do pracy w środowisku oraz w gabinecie szczepień

* * * 

2019-08-29

Przychodnia w Krakowie
zatrudni położną
z uprawnieniami do pracy w środowisku

* * * 

2019-08-26

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED w Oświęcimiu
zatrudni pielęgniarkę

* * * 

2019-08-21

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

* * * 

2019-08-19

SCANMED S.A. zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza POZ o profilu pediatrycznym
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-08-19

SCANMED S.A. zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Środowiskową/Środowiskowego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-08-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni pielęgniarki

* * * 

2019-08-12

SCANMED S.A. zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Operacyjną/Operacyjnego
Miejsce pracy: KRAKÓW

* * * 

2019-08-07

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni
pielęgniarkę posiadającą kurs w środowisku nauczania i wychowania
bądź z tytułem magistra.

* * * 

2019-08-01

DaVita
zatrudni pielęgniarki
Miejsce pracy: Wadowice

* * * 

2019-07-30

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY Sp. z o. o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
zatrudni
pielęgniarkę położną/położnego

* * * 

2019-07-26

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe
MEDICINA
zatrudni PIELĘGNIARKĘ
(Kraków, ul. Barska)

* * * 

2019-07-22

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy

* * * 

2019-07-18

CENTRO MEDICA sp. z o.o.
poszukuje do współpracy
pielęgniarki/pielęgniarzy i/lub ratowników medycznych

* * * 

2019-07-16

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
w Ambulatorium z Izbą Chorych

* * * 

2019-07-16

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni
zatrudni
pielęgniarki/pielęgniarzy, ratowników medycznych

* * * 

2019-07-05

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
zatrudni pielęgniarki

* * * 

2019-07-04

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni pielęgniarki

* * * 

2019-07-03

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni
pielęgniarkę posiadającą kurs w środowisku nauczania i wychowania lub z tytułem magistra

* * * 

2019-07-03

Śląskie Laboratoria Analityczne
zatrudnią pielęgniarki do punktów pobrań
w Andrychowie oraz Wadowicach

* * * 

2019-07-03

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41
zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy


* * * 

2019-07-03

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie


* * * 

2019-07-01

SCANMED S.A.
zatrudni Pielęgniarkę Epidemiologiczną
Miejsce pracy: KRAKÓW


* * * 

2019-07-01

Dom Opieki dla Osób Starszych
w gminie Niepołomice
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2019-06-24

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny, Krynica-Zdrój
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

 

2019-06-24

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny, Krynica-Zdrój
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

2019-06-24

NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny, Krynica-Zdrój
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

2019-06-19

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

zatrudni pielęgniarkę szkolną

 

2019-06-10

SCANMED S.A.
zatrudni w Krakowie
Położną AOS

 

2019-06-07

SCANMED S.A.
zatrudni w Krakowie
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Medycyny Pracy

 

2019-06-07

SCANMED S.A.
zatrudni w Krakowie
Pielęgniarkę/Pielęgniarza Środowiskową/Środowiskowego

 

2019-06-06

NS ZOZ Multimed Sp. z o. o. w Bieruniu
zatrudni
pielęgniarkę

 

2019-06-06

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
zatrudni
Pielęgniarkę

 

2019-06-03

Ośrodek Zdrowia w Szycach Spółka z o.o.

zatrudni

PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWĄ

 

2019-05-31

Żłobek Samorządowy Nr 32 w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę

 

2019-05-30

Centrum Medi Partner Jasnogórska (Kraków)
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza

 

 

2019-05-28

Centrum Medyczne Enel-Med
zatrudni
Pielęgniarkę/Pielęgniarza
w Oddziale Galeria Krakowska

 

2019-05-27

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

 

2019-05-24

NZOZ Pasternik zatrudni pielęgniarki

 

2019-05-09

Przychodnia ginekologiczna NZOZ Arka (Kraków)
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-05-08

NZOZ M. Lechowska-Hajto i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą w Krakowie przy ulicy K.Galla 24 (ośrodek zdrowia)
zatrudni Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

 

2019-05-08

Śląskie Laboratoria Analityczne
zatrudnią pielęgniarki do punktów pobrań
w Andrychowie, Kętach, Wadowicach oraz Olkuszu

 

2019-04-29

Centrum Medyczne ”MED-ALL” w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę.

 

2019-04-29

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
zatrudni pielęgniarki
środowiskową oraz szkolną.

 

2019-04-25

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie
zatrudni położną środowiskową do pracy w POZ

 

2019-04-24

Centrum Medyczne Diamed w Krakowie
zatrudni pielęgniarki do pracy w POZ

 

2019-04-24

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-04-15

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza – starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

 

2019-04-10

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie (Salwator)
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza
z uprawnieniami do pracy w Poradni Alergologicznej

 

2019-04-10

Oddział Centrum Medycznego ENEL-MED w Tarnowie Podgórnym
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2019-04-08

Szpital w Proszowicach zatrudni
pielęgniarkę środowiskową
do pracy w Ośrodku Zdrowia w Niegardowie gm. Koniusza

 

2019-04-08

Dom Pogodnej Jesieni zatrudni
pielęgniarkę/pielęgniarza na stanowisko koordynatora

 

2019-04-01

Massmedica S.A. zatrudni pielęgniarki z doświadczeniem instrumentariuszki
na stanowisko Doradca Medyczny

 

2019-04-01

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Prusach
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-03-18

Medyczne Centrum Diabetologiczno Endokrynologiczno Metaboliczne DIAB-ENDO-MET
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-03-18

Prestiżowa Klinika Medyczna
zatrudni PIELĘGNIARKA/POŁOŻNĄ
Miejsce pracy: Kraków

 

2019-03-14

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom z Marzeń”

zatrudni:
1. Kierownik - Pielęgniarka
2. Pielęgniarka

 

2019-03-12

Pilnie poszukiwana osoba do opieki
nad niepełnosprawnym Bartłomiejem (zam. Kraków – Czyżyny)

 

2019-03-08

Ośrodek wsparcia dziennego seniorów 60+
z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona
oraz z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu

zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

 

2019-03-05

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zatrudni pielęgniarki i położne

 

2019-03-04

Przychodnia Lekarska Diamed, Kraków
zatrudni pielęgniarki

 

2019-03-01

Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

 

2019-03-01

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2019-02-28

Dyrektor
SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

ogłasza

KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
posiadające kurs kwalifikacyjny lub specjalizację
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

2019-02-27

Grupą LUX MED
zatrudni Pielęgniarki, Pielęgniarzy
w Centrum Medycznym na terenie Krakowa

 

2019-02-26

Centrum Medyczne Pod Orłem w Bielsku Białej
zatrudni pielęgniarkę endoskopową

 

2019-02-22

Przychodnia NSZOZ Ziemiańscy w Rabce Zdroju
zatrudni magistra pielęgniarstwa do pracy w POZ

 

2019-02-21

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
zatrudni Pielęgniarkę

 

2019-02-21

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zatrudni pielęgniarki

 

2019-02-21

Poradnia Lekarzy Rodzinnych „Borek Fałęcki”
zatrudni Pielęgniarkę POZ z kursem szczepień

 

2019-02-20

DaVita zatrudni pielęgniarki
(miejsce pracy: Zakopane, zabiegi hemodializy)

 

2019-02-18

NZOZ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH S.C. zatrudni pielęgniarkę

 

2019-02-13

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie
zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza POZ

 

2019-02-08

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o. o.
zatrudni pielęgniarki i położne POZ (z uprawnieniami do pracy w środowisku)

 

2019-02-08

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni pielęgniarkę do pracy w ramach POZ do punktu szczepień

 

2019-02-04

Centrum Medyczne BELUGAMED w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2019-02-01

Przychodnia Sołtysowska w Krakowie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

 

2019-01-31

SCANMED S.A. zatrudni Pielęgniarkę środowiskową w Krakowie

 

2019-01-30

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę na stanowisko Koordynatora

 

2019-01-29

Centrum Medyczne Skopia w Krakowie
zatrudni położną do pracy w ramach POZ

 

2019-01-28

Dom Spokojnej Jesieni zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza
do pracy w opiece długoterminowej (nad osobami starszymi)

 

2019-01-28

Dom Pogodnej Jesieni działający na rynku od kilku lat zatrudni
Pielęgniarkę/ pielęgniarza na stanowisko koordynatora

 

2019-01-28

Nowo powstały oddział Centrum Medycznego ENEL-MED (ul. Wadowicka)
zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy

 

2019-01-23

Przychodnia Bieżanów
zatrudni pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną z kursem szczepień

 

2019-01-22

OFERTA PRACY: Pielęgniarka/Ratownik Medyczny
do punktu pobrań w Wadowicach, Andrychowie, Kętach

 

2019-01-22

OFERTA PRACY: Pielęgniarka/Ratownik Medyczny
do punktu pobrań w Oświęcimiu

 

2019-01-21

Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna LUX MED
zatrudni Pielęgniarza/Pielęgniarkę w gabinecie pediatrycznym/gabinecie zabiegowym

Na zgłoszenia oczekujemy do 28.02.2019 r.

2019-01-16

Areszt Śledczy w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza - starszą pielęgniarkę/starszego pielęgniarza

 

2019-01-16

Poszukiwana opieka medyczna (pielęgniarka) - zimowiska dla dzieci w Wiśle

 

2019-01-09

Centrum Medyczne UJASTEK zatrudni pielęgniarkę

 

2019-01-08

Poradnia Specjalistyczna „Sanato” w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2019-01-08

NZOZ w Krakowie Podgórzu pilnie zatrudni pielęgniarkę
do pełnienia dyżurów na zastępstwo

 

2019-01-08

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-01-03

Nowo powstały oddział Centrum Medycznego ENEL-MED
zatrudni pielęgniarkę

 

2019-01-02

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego sp. z o.o. w Krakowie
zatrudni specjalistę ds. obsługi pacjenta - Pielęgniarkę Poradni Okulistycznej

 

2018-12-28

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED w Oświęcimiu
zatrudni pielęgniarkę oraz położną

 

2018-12-07

NZOZ M.Lechowska-Hajto i Partnerzy Lekarska
Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ulicy K. Galla
zatrudni Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

 

2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
zatrudni pielęgniarki

 

2018-12-04

Przychodnia INTER-MED Olkusz zatrudni pielęgniarkę

 

2018-12-04

Centrum Medyczne "MED-ALL" w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-27

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-27

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa zatrudni pielęgniarki

 

2018-11-26

Małopolskie Kliniki Specjalistyczne Unicardia&Unimedica&Uniestetica zatrudnią pielęgniarkę

 

2018-11-26

Szkoła Podstawowa w Krakowie zatrudni pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki,
do opieki nad uczniami w ramach umowy z Małopolskim Narodowym Funduszem Zdrowia

 

2018-11-21

Dom Pogodnej Jesieni zatrudni Pielęgniarkę/ pielęgniarza na stanowisko koordynatora

 

2018-11-21

Praca dla położnej POZ w Wieliczce

 

2018-11-20

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie
zatrudni Pielęgniarkę operacyjną/Pielęgniarkę instrumentariuszkę

 

2018-11-16

Śląskie Laboratoria Analityczne zatrudnią pielęgniarkę (pielęgniarza)/położna (położnego)

 

2018-11-15

Centrum Seniora w Drogini zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2018-11-15

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zatrudni położną

 

2018-11-14

Nowopowstały oddział ENEL MED w Krakowie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

 

2018-11-13

Centrum Medyczne UJASTEK w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-13

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zatrudni pielęgniarkę

 

2018-11-08

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Chrzanowie
zatrudni pielęgniarkę instrumentariuszkę

 

2018-10-30

Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o. zatrudnią pielęgniarkę (pielęgniarza)/położną (położnego)
Miejsce wykonywania pracy: Chrzanów, Trzebinia

 

2018-10-29

Centrum Medycznego LUX MED w Krakowie zatrudni Pielęgniarza/Pielęgniarkę Pediatrycznego/-ą

 

2018-10-29

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Położnej

 

2018-10-18

NZOZ M. Lechowska-Hajto i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska
z siedzibą w Krakowie przy ulicy K.Galla 24 (ośrodek zdrowia)
zatrudni Pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym POZ

 

2018-10-17

Dom Seniora „Na Wzgórzu” w Głogoczowie zatrudni pielęgniarki

 

2018-10-05

SCANMED S.A. zatrudni Pielęgniarkę/Pielęgniarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krakowie

 

2018-10-02

Alab Laboratoria Sp. z o.o. zatrudni
Pielęgniarkę/arza - Praca w Punkcie Pobrań (miejsce pracy: Olkusz)

 

2018-09-14

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Czernichowie k. Żywca
zatrudni pielęgniarki

 

2018-09-12

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez położną w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach

 

2018-09-06

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
zatrudni Pielęgniarkę z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

 

2018-09-05

Przychodnia POZ w Krakowie poszukuje do współpracy pielęgniarki
posiadające uprawnienia do pracy w środowisku oraz w gabinecie szczepień

 

2018-09-05

Przychodnia POZ w Krakowie zatrudni pielęgniarkę i położną
z uprawnieniami do pracy w środowisku oraz kursem szczepień

 

2018-09-05

Praca dla pielęgniarki w gabinecie szczepień

 

2018-09-04

DaVita sp. z o.o. Wadowice zatrudni pielęgniarkę dializacyjną

 

2018-08-28

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie zatrudni Pielęgniarki/Pielęgniarzy

 

2018-08-27

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa zatrudni pielęgniarkę

 

2018-08-27

Centrum Medyczne Larmed w Krakowie zatrudni położną środowiskową do pracy w POZ

 

2018-08-27

Grupa PZU Zdrowie SA zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza

 

2018-08-21

Biuletyn Informacji Publicznej

x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.