X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Wydawnictwo

Hanna Paszko

Dobroć mieszka w sercu

Kraków 2008, ISBN 978-83-87130-19-0, str. 140.,
Cena detaliczna 26,25 zł.


CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Hanna Paszko - pielęgniarka, autorka wielu referatów i artykułów poświęconych tematowi etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz godności ludzkie], szczególnie godności człowieka chorego, cierpiącego i umierającego. Artykuły drukowane były od 1995 roku w prasie zawodowe] o zasięgu krajowym i lokalnym.

Książkę Hanny Paszko „Dobroć mieszka w sercu” przeczytałam przypadkiem, jeszcze w maszynopisie. Znudzona brzydką pogodą sięgnęłam po zapisane kartki i... Czytałam trudne zdania o cierpieniach i odchodzeniu z tego świata jednego dziecka, samotności osieroconej dziewczynki, tęsknocie młodej dziewczyny, żeby być potrzebną. Wraz z bohaterami przeżywałam cierpienia ludzi chorych, myślałam o dobroci i miłości ludzkiej opartej na miłości do Najwyższego. To był tekst, który każdy człowiek chciałby przeczytać, choć nie zawsze sobie to uświadamia. Książka jest trudna ale jednocześnie wzruszająca i napełniająca nadzieją, że na swojej drodze, w trudnych momentach życia, w zdrowiu lub chorobie spotkamy taką dobrą, pełną miłości i zrozumienia Józię - pielęgniarkę. Dziękuję Autorce.

E. K. Pierwsza Czytelniczka


Urszula Krzyżanowska-Łagowska

Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim

Kraków 2005, ISBN 83-87130-17-6, str. 343.,
Cena 30 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Recenzje (fragmenty):

[...] Urszula Krzyżanowska-Łagowska rozumiejąc współczesne procesy globalizacyjne, które pociągają za sobą przenikanie się kultur, ras, narodów, religii i wielości teorii, postuluje stworzenie międzykulturowego wzoru widzenia zawodu pielęgniarki. Słusznie uważa, że istnieje potrzeba ujednolicenia poglądów na to, kim jest człowiek, czym jest zdrowie i choroba oraz jakie związki zachodzą między człowiekiem a zdrowiem oraz między chorobą a środowiskiem. [...]

[...] Sprawności duchowe opisane jako cnoty dotyczą zagadnień zdolności do rozpoznawania dobra i zła, zdolność znoszenia bólu i cierpienia oraz zdolność odczuwania radości życia. (...) Omówiono kompetencje zawodowe i profesjonalne, w których wyrażają się zarówno wiedza, umiejętności, jak również cechy osobowości pielęgniarki. [...]

prof. dr hab. med. Marian Kazimierz Klamut

[...] Autorka recenzowanej pracy, Urszula Krzyżanowska-Łagowska, jest dobrym znawcą zagadnień medycyny pielęgniarskiej oraz problematyki związanej z duchowym aspektem pielęgniarstwa. [...]

[...] Autorka umieszcza współczesne pielęgniarstwo jako naukę i praktykę w służbie zdrowia i życia ludzkiego. Jest to bardzo wysoka poprzeczka dla pielęgniarstwa polskiego. [...]

prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy


Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz kodeks w formacie PDF (Acrobat Reader).


Opracowanie: Izabela Ćwiertnia, Krystyna Miś, Małgorzata Malisiewicz-Korona.

Wybrane Procedury dla Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz Kategorie 3-znakowe ICD-10

Kraków 2004, ISBN 83-87130-16-8, str. 10.
Cena - 4 zł, dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pozycja dostępna bezpłatnie.

Ze wstępu:

Praktyka pielęgniarki i położnej rodzinnej doświadcza gwałtownych zmian. Obecnie duże zmiany dotyczą sprawozdawczości. Mamy nadzieję, że dokumentacja i sprawozdawczość będzie służyła podniesieniu rangi naszego zawodu i wskaże kierunki rozwoju.

Wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia określają zasady i sposób kodowania procedur, choroby zasadniczej i współistniejącej przez personel medyczny. Korzystanie z klasyfikacji międzynarodowej pozwoli na tworzenie statystyk o dużej porównywalności. Spodziewamy się, że nowy sposób raportowania wykonanych świadczeń przyczyni się do nowego sposobu rozliczania.

W celu łatwiejszego posługiwania się kodami jednostek chorobowych i skorelowanymi z nimi procedurami medycznymi opracowałam podręczny spis kodów we współpracy z panią Krystyną Miś - pielęgniarką i panią Małgorzatą Korona - położną.

Mamy nadzieję, że podręczny spis kodów umożliwi podobny sposób kodowania przez wszystkich świadczeniodawców - pielęgniarki i położne rodzinne. Stosowanie więcej niż jednej procedury u jednego pacjenta pozwoli na rzetelne odzwierciedlenie wkładu pracy pielęgniarki i położnej.


Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.