X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Wydawnictwo

NOWOŚĆ

W KRĘGU OPIEKUŃCZEGO CZEPKA
Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Autor: Helena Matoga,
Kraków 2020,
ISBN 978-83-87130-32-9, str. 364, oprawa twarda

Cena detaliczna: 25,00 zł brutto.
Cena hurtowa: 20,00 zł brutto - (5 i więcej egz.).

Niniejsze opracowanie stanowi drugie wydanie, zmienione i poszerzone, książki opublikowanej w roku 1999 pod tytułem „W kręgu opiekuńczego czepka”. W trakcie przygotowywania dokumentów do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanow-skiej, obecnie już Błogosławionej, okazało się, że najbardziej tragiczny czas w jej życiu, okres pracy podczas drugiej wojny światowej, jest niedostatecznie udokumentowany.

O dzieło Hanny, również po jej śmierci, do momentu wyboru na papieża troszczył się nadal ks. kard Karol Wojtyła. Opiekę nad tym dziełem kontynuował potem ks. kard. Franciszek Macharski. Starałam się pokazać ogromny wysiłek pielęgniarek i sióstr zakonnych z licznych zgromadzeń działających na tym „przyczółku pielęgniarstwa” pod kierunkiem Aliny Rumun, laureatki medalu im. Florence Nightingale, zwłaszcza w stanie wojennym lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

O obecnej sytuacji środowiska zawodowego i samodzielności pielęgniarek (świeckich i zakonnych) i położnych, w tekście podsumowującym Część II pisze dr Tadeusz Wadas.

Żywię nadzieję, że niniejsze opracowanie znacznie przybliży czytelnikom życie i dzieło Hanny Chrzanowskiej, a jej misja służby człowiekowi choremu będzie właściwie i godnie kontynuowana.


Błogosławiona Pielęgniarka Hanna Chrzanowska „Dama Miłosierdzia”

pod redakcją: Kazimiery Zahradniczek, Heleny Matogi, Tadeusza Wadasa
Kraków 2019, ISBN 978-83-87130-31-2, str. 304,

Cena detaliczna 40,00 zł, cena hurtowa 35,00 zł (oprawa twarda).Monografia ta, to spójnie tematyczne opracowanie naukowe portretujące Hannę Chrzanowską z wielu perspektyw. Ta pierwsza, to sylwetka pielęgniarki z powołaniem do czynienia dobra, społecznicy, która jak pisała, parafrazując słowa św. Pawła, w ostatnim swoim liście do pielęgniarek, uczyniła swoim życiowym credo to, ażeby „cieszyć się radością miłosierdzia”, a kiedy trzeba, nauczać „płakać z płaczącymi”. Na uwagę zasługuje druga, szersza i mniej znana perspektywa, z jakiej została ukazana H. Chrzanowska, również jako pisarka. Trzecim, opisanym w książce portretem jest Jej działalność w służbie drugiemu człowiekowi. Kobieta poświęca się bez reszty posłudze w imię pomocy bliźniemu. Robi to zgodnie z własnym, nierzadko bezkompromisowym przekonaniem.

To, co łączy wszystkie spojrzenia na H. Chrzanowską, to oddanie się bez reszty Bogu. Bez wątpienia, tytułowa „Dama Miłosierdzia”, to prymuska w szkole Społecznej Nauki Kościoła, Katolickiej Nauki Społecznej. To właśnie Ona wprowadziła w życie i rozwinęła jedyną w swoim rodzaju koncepcję pielęgniarstwa parafialnego, zachęcając do pracy siostry zakonne, księży, świeckie wolontariuszki, słowem wszystkich, którym nieobcy był los drugiego człowieka.

Nie ulega kwestii, że monografia ta, jest ważną i potrzebną, a co warte podkreślenia, przedstawiona jest w sposób oryginalny, opatrzona właściwym, unikatowym materiałem źródłowym. Publikacja w absolutnie nowy sposób wprowadza do społecznej świadomości dotychczas pomnikową, antykwaryczną, obwieszoną etykietami pielęgniarki, społeczniczki, błogosławionej postaci.

Warto dodać, że redaktorzy i autorzy, honorarium za to opracowanie, przekazują na rzecz Domu Opieki dla Pielęgniarek i Położnych w ramach Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.


Hanna Chrzanowska, Pamiętniki listy notatki

Opracowanie: Alina Rumun, Marzena Florkowska
Kraków 2018, ISBN 978-83-87130-29-9, str. 307,
Książka zawiera CD z przemówieniem Hanny Chrzanowskiej.

Cena detaliczna 40,00 zł, cena hurtowa 35,00 zł (oprawa twarda).Była sumieniem środowiska pielęgniarskiego. Tak określił Hannę Chrzanowską kard. Franciszek Macharski, który znał Ją osobiście, a kard. Stanisław Dziwisz, także świadek Jej życia, nazwał Ją Matką Teresą Krakowa.

Ks. dr Andrzej Scąber,
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego
ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej

 

* * *

Zachowane pisma pokazują pielęgniarkę i błogosławioną o ludzkiej twarzy, z niesłychanym poczuciem humoru, wesołością, żartem, dystansem do siebie i świata, a jednocześnie bardzo poważnie traktującą wszystkie sprawy związane z chorym człowiekiem. Gotową przeskakiwać najwyższe przeszkody w poszukiwaniu pomocy dla potrzebującego, a jednocześnie zdającą sobie sprawę z trudnych cech charakteru człowieka cierpiącego. Wymagająca od pielęgniarek, aby troszczyły się także o siebie i swoje siły i nie ulegały wszystkim zachciankom potrzebujących, ale wciąż myślącą o chronikach i ich rodzinach. Wychowana w luksusie, zamożności i otoczeniu ludzi o najwyższej kulturze, a szukająca potrzebujących w najbardziej opuszczonych i zaniedbanych miejscach. Świetnie czująca się na koncercie w filharmonii i salach uniwersyteckich, i czyszcząca pacjentów z wszy i pcheł w suterynach na obrzeżach Krakowa. Ciągle poszukującą Boga, ale daleką od manifestacji religijnych i niezwykle dyskretną. Jakże bliską nam w tym swoim zapale, stawianiu na pozór wygórowanych celów, w porażkach, zawodach, zniecierpliwieniu, a tak pociągającą w nieustannej pracy nad sobą i w tym, co osiągnęła.

Marzena Florkowska
 


Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej.
Wybrane zagadnienia

Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda

Kraków 2014, ISBN 978-83-87130-27-5, str. 227.,

Cena detaliczna 30,00 zł, cena hurtowa 25,00 zł (oprawa miękka).
Cena detaliczna 35,00 zł, cena hurtowa 30,00 zł (oprawa twarda).

Książka podejmuje bardzo istotny problem w aktualnej sytuacji coraz częstszych kontaktów personelu pielęgniarskiego z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje informacji niezbędnych do właściwego komunikowania się z innymi osobami o odmiennych kulturowo korzeniach.
Osoby, które napisały książkę oprócz wykształcenia medycznego posiadają wykształcenie humanistyczne i są autorkami lub współredaktorkami publikacji zwartych, prac oryginalnych z zakresu komunikowania międzykulturowego i medycyny komplementarnej.
Stąd zaproponowany przez nie układ uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe W postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji. Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodźców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona ogólną charakterystykę narodu i kraju pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wizerunek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a, odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych. Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece i komunikowania znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały zawierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism oraz netografia (opracowania znajdujące się w internecie - strony urzędów centralnych oraz grup narodowościowych).
Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontrowersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich nalezą zapiski mówiące o stereotypach. Autorki podają wtedy np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości.
Całość tekstu w swojej treści, poza powyżej wspomnianymi fragmentami, jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla każdego bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.
Książka ta uzupełnia lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących holistyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowe w naszym kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.


Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj

Józef Luberda


Kraków 2012, ISBN 978-83-87130-26-8, str. 76.,


Cena detaliczna 21,00 zł, Cena hurtowa 15,75 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 14,70 zł, Cena hurtowa brutto 11,55 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Książka pt. „Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj” Józefa Luberdy w sposób niezwykle klarowny i syntetyczny opisuje następujące po sobie cykliczne wydarzenia roku liturgicznego splecione z wierzeniami i obrzędowością ludową górali podhalańskich – można śmiało powiedzieć żyjących w XX wieku. Trzeba mieć wiele chęci i głęboką identyfikację kulturową, żeby i dzisiaj zachowywać zwyczaje przekazane przez przodków w takiej postaci, jaka miała miejsce właśnie w tym, a nie innym miejscu, trzeba mieć też spory autorytet wśród młodych, by zechcieli oni czynnie uczestniczyć w obrzędach i jeszcze zachować je dla następców. Autor każde z opowiadań konstruuje w podobny sposób, przytacza przeznaczoną na ten czas liturgię Kościoła Katolickiego i dalej związane z owym czasem obrzędy. Są więc owe opowiadania usystematyzowanym źródłem informacji dla zainteresowanych, stanowią one dokument tego, co było przez wieki sensem życia naszych przodków.


W hołdzie Hannie Chrzanowskiej

Hanna Paszko, Tadeusz Wadas

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-25-1, str. 189.,

Cena detaliczna 31,50 zł, Cena hurtowa 26,50 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 26,25 zł, Cena hurtowa brutto 21,00 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Pielęgniarstwo to pasja, pielęgniarstwo to rozumna, dojrzała miłość do innego człowieka. Miłość akceptująca i wspierająca. Autorzy publikacji podjęli się trudnego zadania, przekazania współczesnym Pielęgniarkom przesłania, testamentu Hanny Chrzanowskiej, zawierającego wartości uniwersalne. Rozmowa pomiędzy Nimi porusza zagadnienia, z którymi spotyka się każda Pielęgniarka, Pielęgniarz w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Nie jest to publikacja prosta, nie jest to bestseller w potocznym tego słowa znaczeniu, ale to prezentacja pewnej postawy oczekiwanej od Pielęgniarek i Pielęgniarzy przez społeczeństwo. Jest to deklaracja, że pielęgniarstwo to nie tylko jeden z wielu zawodów, to zawód wymagający specyficznych cech zaangażowania, uczciwości, zrozumienia, poświęcenia. Autorzy w publikacji przekonują nas czytelników, że współczesne pielęgniarstwo to nadal pasja, zaangażowanie, miłość do innych, a jednocześnie profesjonalizm zawodowy.

 


Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie
pod redakcją Kazimiery Zahradniczek

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-24-4, str. 563.,
 

CENA PROMOCYJNA:
Cena brutto 50,00 zł.

 

Pełna identyfikacja z zawodem pielęgniarskim, z jego misją i rolą w społeczeństwie jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa bez znajomości historycznych przeobrażeń i procesu dochodzenia do aktualnej rzeczywistości.

Bez zrozumienia przeszłości nie można skutecznie budować podstaw tego, co można nazwać kulturą zawodu.

Errata do książki "Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie".


Anna Rydlówna (1884-1969) organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa

Urszula Perkowska

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-23-7, str. 244.,
Cena detaliczna 47,25 zł, Cena hurtowa 42 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 36,75 zł, Cena hurtowa brutto 31,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Polskie środowisko pielęgniarskie może się poszczycić wieloma wybitnymi postaciami, które całe swoje życie poświęciły opiece nad potrzebującymi. Zalicza się do nich Anna Rydlówna, jedna z organizatorek krakowskiego szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa.


dr nauk hum. Barbara Dobrowolska

Historia szpitala przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi 1892-2003

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-22-0, str. 129.,
Monografia albumowa.
Format: 297 x 210 mm.


Cena detaliczna 21 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 15,75 zł, Cena hurtowa brutto 10,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Z przedmowy:

W życiu codziennym zalewa nas potop coraz to nowych wydarzeń, które odsuwają pamięć o tym, co było nawet ważne w pewnym okresie czasu. Chrońmy nasze wspomnienia, bo one są bardzo istotne, gdyż z nich wypływa nasze doświadczenie broniące nas przed popełnianiem błędów w przyszłości.


Agnieszka Mamoń

Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych

Kraków 2009, ISBN 978-83-87130-20-6, str. 126.,
Cena detaliczna 26,25 zł.

Wydawnictwo MOIPiP wydało nową pozycję książkową autorstwa Pani Agnieszki Mamoń pod tytułem „Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych”.

Pomysł napisania książki powstał podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy oraz realizacji szkoleń i praktyk zawodowych. Podręcznik ułatwia sprawne poruszanie się w dziedzinie wakcynologii, w jej podstawowym zakresie. Przedstawia organizację szczepień ochronnych w Polsce i regulacje prawne z nią związane. Zawiera również dane kliniczne dotyczące chorób, charakterystykę szczepionek zgodnych z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce. Umieszczone w publikacji schematy podawania szczepionek w przejrzysty sposób ułatwiają pracę, a szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania konkretnych preparatów, technika wykonywania szczepień oraz problemy z tym związane podnoszą znaczenie praktyczne książki.


Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.