Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
Oddział Terenowy w Krakowie

W dniu 15 marca 2017 r. nowo wybrany Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie
ukonstytuował się w składzie:Skład zarządu terenowego w Krakowie:
Prezes: mgr Jolanta Łysak,
Wiceprezes: mgr Janina Kowalska,
Sekretarz: Maria Grabowska,
Skarbnik: Anetta Tyrała,
Członek zarządu: mgr Alicja Irla, mgr Agnieszka Taraska, Ewa Zielińska


Członkowie Zarządu Głównego
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce:

mgr Jolanta Łysak – Wiceprezes Zarządu Głównego
mgr Janina Kowalska- Członek Zarządu Głównego
Ewa Zielińska – Członek Zarządu Głównego
Iwona Tobik - Członek Komisji Rewizyjnej


KONTAKT:

ADRES KOLEGIUM:
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
31-153 Kraków
ul. Szlak 61

ADRES DO KORESPONDENCJI
34-100 Wadowice
ul. J. Słowackiego 26/4


Składka członkowska od 1 lipca 2009 r. wynosi 10 zł na miesiąc.

Deklaracja członkowska w formacie pdf (Acrobat Reader).