DOKUMENTACJA PIELĘGNIARKI

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podania iniekcji domięśniowej produktów leczniczych Olfen 75 mg, Dicloratio 75 mg w domu pacjenta, w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. w formacie pdf (Acrobat Reader).

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawanie leku METHOTREXAT o nazwie METEX. w formacie pdf (Acrobat Reader).

Opracowanie dotyczące opiekuna faktycznego w formacie pdf (Acrobat Reader).

Oświadczenie dotyczące wyboru opiekuna faktycznego w formacie pdf (Acrobat Reader).


Stanowisko Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie transportu materiałów do badan diagnostycznych w formacie pdf (Acrobat Reader).


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie informacji o stanie i wglądu do dokumentacji oraz o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń medycznych (IX 2018 r.). w formacie pdf (Acrobat Reader).


Dokumentacja dla pielęgniarek i położnych rodzinnych zalecana przez wojewódzkiego konsultanta ds. pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego:


"1. Karta wywiadu środowiskowo- rodzinnego" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"2. Historia zdrowia i choroby" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"3. Upoważnienie oraz wyrażenie zgody do udzielenia informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"4. Karta odwiedzin u dziecka w chorobie" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"5. Karta wizyty patronażowej u dziecka 3-4 miesiąc" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"6. Karta wizyty patronażowej dziecka 9-miesiąc" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"7. Karta wizyty patronażowej dziecka rocznego" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"8. Karta badania przesiewowego dziecka 2 – letniego" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"9. Karta badania przesiewowego dziecka 4 – letniego" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"10. Karta badania przesiewowego dziecka 5 – letniego" w formacie pdf (Acrobat Reader).


Dokumentacja obowiązująca w OPD

"1. Karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"2. Zgoda pacjenta" w formacie pdf (Acrobat Reader).

"3. Załączniki zgodne z Zarządzeniem Prezesa NFZ" w formacie pdf (Acrobat Reader).


"DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ"
obowiązująca od czerwca 2007 r. w formacie pdf (Acrobat Reader).


"PROPONOWANY WZÓR ZLECENIA NA ZABIEGI" w formacie pdf (Acrobat Reader).


"PROPONOWANY WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEOBECNOŚCI PACJENTA " w formacie pdf (Acrobat Reader).