253022058_587619789214082_4328708234989450446_n
Kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w Polsce
Oddział terenowy w Krakowie

Kolegium

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w Krakowie

W dniu 15 marca 2017 r. nowo wybrany Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie
ukonstytuował się w składzie:Skład zarządu terenowego w Krakowie:
Prezes: mgr Jolanta Łysak,
Wiceprezes: mgr Janina Kowalska,
Sekretarz: Maria Grabowska,
Skarbnik: Anetta Tyrała,
Członek zarządu: mgr Alicja Irla, mgr Agnieszka Taraska, Ewa Zielińska


Członkowie Zarządu Głównego
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce:

mgr Jolanta Łysak – Wiceprezes Zarządu Głównego
mgr Janina Kowalska- Członek Zarządu Głównego
Ewa Zielińska – Członek Zarządu Głównego
Iwona Tobik – Członek Komisji Rewizyjnej


KONTAKT:


ADRES KOLEGIUM:
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
31-153 Kraków
ul. Szlak 61

ADRES DO KORESPONDENCJI
34-100 Wadowice
ul. J. Słowackiego 26/4


Składka członkowska od 1 lipca 2009 r. wynosi 10 zł na miesiąc.

Szanowne koleżanki
Uprzejmie prosimy aby składki członkowskie na Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce za 2020 r. wpłacać na konto naszej skarbnik Anetty Tyrały zam. Jeziorzany 87, 32-060 Liszki.

Nr konta 91 1020 2906 0000 1702 0046 8173
Bardzo prosimy o regularne opłacanie składki członkowskiej.

Deklaracja członkowska